Mail Icon info@indoorskibloemendaal.nl Telefoon Icon 06 - 22126205

PRIVACY STATEMENT Indoor Ski Bloemendaal

08-06-2020

Bij Indoor Ski Bloemendaal kunt u skilessen volgen. Deze lessen boekt u via ons online boekingssysteem SkiBook. Uw geboekte lessen komen in uw en onze agenda te staan. Boekt u een les, dan verwerkt Indoor Ski Bloemendaal uw persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u welke gegevens wij verwerken en wat wij daar mee doen.

SOORT GEGEVENS

Met onze formulieren kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor verwerkt Indoor Ski Bloemendaal de volgende gegevens:

– NAW gegevens

– Telefoonnummer & emailadres

– Geboortedatum

– Uw profielfoto

– Uw eigen vaardigheidsniveau en voortgang voor skiën

– Overdracht van uw eigen vaardigheid

Dit doen wij op basis van uw toestemming.

IN ONZE WEBSITE ZIJN SOCIAL MEDIA BUTTONS OPGENOMEN.

Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

DOELEN VAN VERWERKING

Indoor Ski Bloemendaal gebruikt bovenstaande gegevens voor de volgende doeleinden;

1. Namen worden gebruikt om in onze planning en de agenda van een cursist te laten zien wanneer deze les heeft. Adresgegevens worden gebruikt om te inventariseren waar onze cursisten vandaan komen.

2. Het emailadres gebruiken wij om bevestigingen van reserveringen en facturen te sturen en voor divers contact over boekingen. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven en aanbiedingen, deze vorm van communicatie kan op elk gewenst moment uitgeschakeld worden.

3. Een telefoonnummer gebruiken wij voor algemeen contact over reserveringen, zoals bijvoorbeeld in het geval van wijzigingen en/of annuleringen.

4. Lessen worden onder andere ingedeeld per leeftijdscategorie, om deze reden is een geboortedatum van essentieel belang.

5. Onze leraren houden de voortgang van het skiniveau van cursisten bij. In SkiBook is deze voortgang gekoppeld aan het account van de cursist met daarin persoonsgegevens. Deze zijn slechts zichtbaar voor receptiemedewerkers en niet voor onze leraren.

BEWAARTERMIJNEN

In SkiBook worden gegevens in een persoonlijk cursistenprofiel opgeslagen, wat is beveiligd met een wachtwoord. Wij gebruiken gegevens van cursisten die geen les hebben uitsluitend om hen op de hoogte te houden van speciale acties en aanbiedingen. Een cursist kan zich te allen tijde uitschrijven voor deze correspondentie en zijn of haar profiel laten anonimiseren.

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten (zoals AdWords of Optimize) in combinatie met de Google Analytics-cookies

COOKIES

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet meer goed. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. Bekijk hier ons cookiebeleid.

PRIVACY MAATREGELEN

Indoor Ski Bloemendaal heeft maatregelen getroffen om veilig met persoonsgegevens om te gaan. Zo is onze SkiBook software te allen tijde up to date en hardware zo goed mogelijk beveiligd. Daarnaast ondertekenen alle medewerkers van Indoor Ski Bloemendaal die toegang hebben tot SkiBook een privacy verklaring waarin staat dat zij gegevens van cursisten nooit vanuit SkiBook zullen kopiëren of voor andere doeleinden dan hun werk bij Indoor Ski Bloemendaal zullen gebruiken.

VERSTREKKEN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Indoor Ski Bloemendaal verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten of indien dat wettelijk verplicht is.

UW PRIVACY RECHTEN

U hebt het recht Indoor Ski Bloemendaal te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, af te schermen dan wel het gebruik van uw gegevens te beperken. Ook kunt u (in sommige gevallen) bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en hebt u het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dergelijke verzoeken kunt u richten aan info@indoorskibloemendaal.nl

CONTACTGEGEVENS Indoor Ski Bloemendaal

Telefoonnummer: 06 22126205
Email: info@indoorskibloemendaal.nl

Adres: Sportcomplex Tetterode, Tetterodeweg 15, 2051EG Overveen

 

Laatste nieuws

Contact informatie

Sportcomplex Tetterode, Tetterodeweg 15
2051EG Overveen
06-22126205